Inula

154 teksty – auto­rem jest Inu­la.

Ruj­nując so­bie życie myśle­niem, że jest ono nic nie warte.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 kwietnia 2012, 17:10

Gdy­by al­ko­hol po­magał mi na mo­je prob­le­my to pew­nie byłabym al­ko­holiczką z wielo­let­nim starzem, po wielu terapiach. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 kwietnia 2012, 10:17

A jaką Ty masz pew­ność, że fa­cet, który zos­ta­wił żonę dla in­nej, nie zos­ta­wi in­nej dla in­nej ? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 marca 2012, 01:23

Roz­pa­damy się na małe cząstki, cząsteczki..i na­wet nic z tym nie próbu­jemy robić.. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 listopada 2011, 17:18

Cza­sami trze­ba pocze­kać, żeby się doczekać.. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 24 października 2011, 23:29

Wiem, że czas jest cen­ny, ale daj mi tyl­ko sekundę.. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 października 2011, 15:22

Pragnę prysnąć jak czar piękne­go snu.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 8 października 2011, 20:09

To, co było rzu­ca cień na to co jest.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 3 października 2011, 23:22

Ra­niąc bliską Ci osobę ciągłymi zdra­dami nie myśl, że to Was do siebie zbliży, wręcz prze­ciw­nie, nim się obrócisz, a zo­baczysz jak szyb­ko zdołała ona się od­da­lić . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 14 czerwca 2011, 14:24

War­to kochać, na­wet jeśli się wie, że będzie bolało! 

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 czerwca 2011, 13:26

Inula

"Cokolwiek robisz, rób to z pasją."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Inula

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność